Kruszywa pod nawierzchnie brukowe

Informacja

Nowe produkty

Nasze sklepy

Tagi

Kruszywa pod nawierzchnie brukowe

Oferujemy wyselekcjonowane łamane piaski i kruszywa do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi, kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami brukowymi i tarasowymi. Kolejnym zastosowaniem kruszyw jest tworzenie podsypki pod nawierzchnie. Dobór kruszywa uzależniony jest od rodzaju nawierzchni , przenoszonych obciążeń oraz designu...

Oferujemy wyselekcjonowane łamane piaski i kruszywa do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi, kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami brukowymi i tarasowymi. Kolejnym zastosowaniem kruszyw jest tworzenie podsypki pod nawierzchnie. Dobór kruszywa uzależniony jest od rodzaju nawierzchni , przenoszonych obciążeń oraz designu. Odpowiednio skomponowane uziarnienie piasków i kruszyw ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin i eliminuje wypłukiwanie. 

Więcej

Kruszywa pod nawierzchnie brukowe  Nie ma produktów w tej kategorii

Podkategorie

  • Kruszywa dolomitowe

    Piasek w procesie konfekcjonowania, jest dokładnie płukany i przesiewany, dzięki czemu zostaje oczyszczony z drobnych pyłów oraz podziarna. W porównaniu do piasków zwykłych posiada zdecydowanie wyższe parametry fizyko-mechaniczne. Kruszywo dolomitowe stosowane jest ze względu na swoją charakterystykę wytrzymałościową jako podbudowa dróg, ścieżek. Sypany jest często już jako ostatnia warstwa, nad grubszym kruszywem (tzw. tłuczniem) oraz jako ostatnia warstwa przed położeniem kostki brukowej. Dolomit nadaje się do chodzenia oraz jeżdżenia po nim autem. Kruszywo nie nosi się, ani nie lasuje.

  • Piaski, żwiry, grysy

    Kruszywa używane jako składnik betonów towarowych oraz jako materiał do podbudowy dróg, a także jako wsad do  mas bitumicznych i czasem nawierzchni. Piasek - naturalny materiał drobnoziarnisty, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Żwiry są naturalnym kruszywem gruboziarnistym w formie skały okruchowej. Grys to rodzaj kruszywa łamanego, które jest rezultatem mechanicznego rozdrobnienia tłucznia. Używany między innymi jako dodatek do mieszanek bitumicznych.